Attentin

Attentin

Attentin ADHD Medicin bygger på den äldsta kända principen för farmakologisk behandling av ADHD & ADD, den som redan noterades 1937 vid medicinska undersökningar av ett gäng stökiga ungdomar. Några av testerna var så uttröttande att ungdomarna tvärtemot rådande tankegångar gavs det centralstimulerande preparatet Benzedrine.

Attentin

Attentin Concerta Metamina
Attentin Concerta Metamina
ADHD Medicin
ADHD Medicin

 

Leandro med sin "Rita"
Leandro & Marguerite ”Rita” Panizzon

Leandro Pannizon med sin fru som han kallade Rita. Resten är historia inom ADHD Medicin. Leandro Panizzon var den som syntetiserade Metylfenidat för första gången och den som upptäckte effekten. Hans fru Rita var den förste som testade Metylfenidat. Och varför det första preparatet fick namnet Ritalin och Ritalina kanske är mer självklart.  För Leandros fru Marguerite kallades bara för just Rita.

 

Många vänder sig till ADHD & ADD institutet med sina frågor om Mediciner och funderingar kring mediciner. Vi vill med skärpa inflika att den bästa att svara på dina personliga frågor om mediciner är din egna läkare. Dock har en det väckt en del undran och funderingar när mediciner mot ADHD/ADD som tex Concerta och Ritalin förekommit i samband med rubriker som plötsligt dödsfall. I den senaste produktresumén för Ritalin står det ”Plötslig död har rapporterats i samband med användning av CNS-stimulerande medel” och så vidare.

 

Produktresumé medel med Metylfenidat i Svenska Farmakopén

läkemedlets namn

Concerta, Equasym, Medikinet och Ritalin samtliga för behandling av ADHD  ADD

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Snabbverkande sammansättningar är att de precis som namnet antyder verkar med en gång utan någon förlängd effekt, dvs går ganska snabbt ur kroppen

Depot beredningar som tex Concerta har en snabbverkande insättningseffekt följt av en mer långverkande profil, vilket ger en tvåstegseffekt.